Kunstmestservice
  • Opmerkingen >
  • Machine >
  • Schijven >
  • Landen >
  • Stof groep >
  • Stof >
  • Instellingen >
  • Resultaat
Wij wijzen erop, dat de individuele strooieigenschappen van het strooigoed grote invloed op de dwarsverdeling en de strooihoeveelheid hebben. Daarom zijn de opgegeven instelwaarden slechts richtwaarden.

De strooieigenschappen zijn afhankelijk van de volgende factoren:
  • De variaties van de fysieke eigenschappen (soortelijk gewicht, korrelgrootte, wrijvingsweerstand, cv-waarde enzovoort) ook binnen dezelfde soort en merk.
  • De variĆ«rende kwaliteit van het strooigoed door weersinvloeden en/of opslagomstandigheden.
Als gevolg daarvan kunnen wij geen garantie verlenen, dat uw strooigoed, zelfs met dezelfde naam en van dezelfde leverancier, dezelfde strooieigenschappen heeft als het opgegeven strooigoed. De opgegeven insteladviezen voor de dwarsverdeling hebben uitsluitend betrekking op de gewichtsverdeling en niet verdeling van de voedingsstoffen (dit geldt in het bijzonder voor mengkunstmest) of de verdeling van de werkzame stoffen (bijvoorbeeld bij slakkenkorrels of kalkstrooigoed). Aanspraak op vergoeding van schade, die niet door de centrifugaalstrooier zelf is ontstaan, is uitgesloten.

Gebruiksvoorwaarden accepteren
deukfrnldksenoesplfiruhuitgrjpcz
Contact
Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen-Gaste
Tel.: +49(0)5405 501 111
Fax: +49(0)5405 501 374
email: duengeservice@amazone.de
Opmerkingen

Voor deze keuze zijn alleen de huidige bestanden beschikbaar. Een andere keuze is niet mogelijke.